סטיקרים עם פרסום

סטיקרים עם פרסום

חישוב עלות כל עבודה מתבצע בנפרד, והוא תלוי במורכבות הפרויקט וכולל כמה חלקים:

  • מדידת גדלים (לבקשת הלקוח)*
  • הכנת עיצוב פריסה (לבקשת הלקוח)*
  • ייצור מדבקות
  • הצבת מדבקות על גוף הרכב (לבקשת הלקוח) **

 *במקרה שהלקוח סיפק קבצים או גדלים גרפיים, אנו לא אחראים להתאמה של גדלים ופרופורציות של המדבקות המיוצרות עם מידות המשטחים עליהן יוצבו המדבקות.

** איננו אחראים על נזק למדבקות במקרה של הדבקה עצמאית

שלח בקשה